Lesernes mening: Det er ikke emne for diskusjon en gang, kyststripen i Grimstad er under sterkt press.

Argumenter som økt familie, dårlig bostandard, gamle bygg og mye annet utgjør en svært stor prosent av sakene vi behandler i teknisk utvalg. Dessverre blir vi som prøver å stå imot nedbyggingen av strandsonen stadig nedstemt med 4–3 resultat. Hvis vi for en gangs skyld får flertall i teknisk utvalg, blir det mindretallsanket til kommunestyret der det får flertall fordi partiene som anker har flertall der.

Møllepynten: For Anne Merete Holmberg var tapet i saken om Møllepynten en av de aller verste å svelge for henne. Foto: Privat

Ikke i mot alt

Arbeiderpartiet er ikke imot alt som blir søkt om i 100-metersbeltet. Vi tillater for eksempel en liten utbygging i bakkant av en hytte, særlig hvis det bedrer sanitære anlegg eller ikke privatiserer området.

Gjenoppbygging av hytter med samme «fotavtrykk», men nye hytter, særlig de med store glassflater mot sjøen, og som utfordrer våre retningslinjer om maks 120 kvadratmeter, kan vi ikke gå god for.

Finner smutthull

Det finnes lover og regler, både nasjonalt og kommunalt. At noen partier velger å finne smutthull for å unngå disse, er ikke forenlig med vår politikk på dette området.

Arbeiderpartiet vil at vi alle skal kunne ferdes uhindret langs våre kystnære områder uten å føle at vi går inn på privatisert område.

Da jeg ble spurt om å bli med i det som den gang var bygningsrådet, svarte jeg at det har jeg veldig liten kunnskap om. Svaret jeg fikk var at det bare å bruke sunn fornuft.

Etter mange år har jeg forstått at dette ikke er nok. Vi har en haug med lover og regler å forholde oss til, men å lete etter alle mulige smutthull for å uthule disse reglene, mener Arbeiderpartiet blir helt feil.

Vi har en plikt ovenfor dem som kommer etter oss til å sikre fri adgang til våre herlige kystperler.

Langs Strandfjorden jobbes det med en reguleringsplan, og ved sjøen er det tenkt friområde. Politikerne må ta stilling til om området skal eies offentlig eller privat. Foto: Martin Haugen

Gjort mest vondt

Personlig tror jeg at tapet i saken om Møllepynten er en av de sakene som har gjort mest vondt. Ordførerens dobbeltstemme på grunn av sykdomsfravær ble avgjørende. Så nå vil inngangen til Reddalskanalen kanskje få boligfelt langt ned og innenfor 100-metersbeltet. Her håper vi å få Statsforvalteren på vår side.

Arbeiderpartiet vil ha en strengere politikk på dette området. Vi vil være konsekvente. Vi vil være positive til tiltak der det er mulighet for det, men aldri på bekostning av allemannsretten.

Anne Merete Holmberg, listekandidat Grimstad Arbeiderparti