– Blir reguleringsplanen vedtatt, vil fjorden endre karakter fullstendig