Mener byggeforbudet i strandsonen står for fall

foto