– Jeg er jo i aldersgruppen til mange som får sykdommen, og så har jeg jobbet som postbud i flere år, så jeg kjenner mange mennesker, forteller Hallfrid Kronheim.

Det har gjort at hun kjenner flere av dem som blir rammet av demens, enten ved at de får sykdommen selv, eller at de er blitt pårørende.

For det sies at for hver person som får sykdommen, er det fire som blir rammet, som ektefelle og barn.

Kronheim møter mange i den situasjonen gjennom foreningen, og som vikar på Voksenskolen.

– Jeg syns demens rammer så mange. Det er like vondt hver gang du ser nye mennesker som er rammet, sier hun, og legger til at det er en urettferdig sykdom.

– For den tar så mye. Og det er ingen medisiner å få som fjerner den, sier Kronheim.

Hun oppfordrer folk til å nyte øyeblikket.

– Det gjelder oss alle, både friske og syke. For øyeblikket er det eneste vi har. Har du det godt nå, så nyt det! oppfordrer Kronheim.

Vil dobles

Tall fra 2020 viser at det da var 405 mennesker i Grimstad med en demenssykdom. Innen 2040 vil det tallet være doblet. Tallene er hentet fra en helseundersøkelse gjort i Trøndelag.

Kronheim sier at for mange er en demensdiagnose et sjokk.

– For mange er det noe de ikke har tenkt på i det hele tatt, sier Kronheim

Grimstad kommune tilbyr en «Tiltakspakke kognitiv svikt/demens». Den fungerer så bra at mange kommuner benytter seg av denne modellen.

Tiltakspakken er en tjeneste som sikrer hjemmeboende personer og deres pårørende en systematisk og individuelt tilpasset oppfølging. Målet er å fange opp endringer i pasientens og pårørendes fysiske og psykiske helsetilstand, og iverksette aktuelle tiltak til riktig tid. Strukturert oppfølging vil kunne forebygge sykdom og gi økt livskvalitet.

Skal presentere resultater

Voksenskolen for personer med demens startet opp i mars 2019. Skolen gir et tilbud til personer med demenssykdom i tidlig til moderat fase.

Skolen ble startet etter modell fra Ålborg demensskole i Danmark og utvidet den til å inneholde fire hovedelementer; kognitiv trening, fysisk aktivitet, ADL-trening og sosialt samvær.

I to år har forskere fra Senter for omsorgsforskning, sør intervjuet, testet og samtalt med både elever, pårørende og ansatte ved skolen.

Mandag skal funnene presenteres for forskere, helsepersonell og inviterte gjester. Arrangementet er på Strand Hotell.