Advarte mot demenssyke på avveie: – Uverdig og veldig farlig