– Jeg var ofte redd for henne og engstet meg veldig