Lesernes mening: Vi har en enorm jobb å gjøre om det norske samfunnet skal møte det økende kraftbehovet i årene som kommer, samtidig som vi skal omstille oss til en mer miljøvennlig energimiks. Denne jobben må også skje i Grimstad. Da må vi tenke smart om hvordan også vi kan ta et ansvar for å produsere mer fornybar kraft, i tillegg til å fortsette arbeidet med andre miljøvennlige tiltak.

Det siste året har vindkraft vært debattert mange ganger i Grimstad Adressetidendes spalter. Sist nå med meningsmåling og ny lederartikkel. I befolkningsundersøkelsen sier et flertall av de spurte at de er motstandere av utbygging av vindkraft i hei- og naturområder i Grimstad.

Leserinnlegg: Gase Handeland (H) vil satse på vind- og solkraft i Grimstad. Foto: privat

Se ut over sårbar natur

Men hva om vi ser litt ut over de mest sårbare hei- og naturområdene?

I årene som kommer må vi se mer på hvordan vi kan møte behovet for mer elektrisk kraft. Dette vil kreve noe av alle. Grimstad Høyre ønsker å se på mulighetene for å etablere vind- og solkraft på grå arealer og i områder der det kan ligge til rette for slike etableringer uten at det går på bekostning av andre bærekraftshensyn, eksempelvis på Omre.

1. februar i år la den regjeringsoppnevnte energikommisjonen fram sin rapport om behovet for mer energi i de litt over 25 årene fram mot 2050. Deres svar er at vi «må spare mer energi, bruke energi mer effektivt, produsere mer kraft, øke nettkapasiteten, og alt må gå mye raskere».

Nærvind

Et av tiltakene de nevner er nærvind. Det gjelder mindre anlegg, for eksempel langs større veier, i industriområder eller områder som må antas å ha mindre miljøvirkninger enn anlegg som bygges i uberørte områder. «Aktuelle nærvindprosjekter bør mobiliseres raskt, slik at de kan bidra til å dekke behovet for ny fornybar kraft i 2030», skriver de i sin rapport.

I nabokommunen Lillesand sees det nå på mulighetene for å etablere vindturbiner på Kjerlingland ved E18. Ved utviklingen av industriområder i Grimstad bør det kunne sees på det samme. På samme måte må vi kunne legge til rette for at både privatpersoner og bedrifter, i tillegg til kommunale bygg kan etablere større solcelleanlegg på tak.

Hvorfor er det viktig å se på mindre anlegg for vind- eller solkraft? For det første fordi vi trenger mer elektrisk kraft i årene som kommer. I tillegg vet vi at mange privatpersoner og bedrifter spør seg hvordan de selv kan være med å bidra til bedre klima, samtidig som de får en mer forutsigbar strømpris ved å etablere solcelleanlegg eller mindre vindkraft.

Klimakrise og energikrise

Vi står midt i en klimakrise og energikrise. Vi må alle gjøre vår del for å redusere utslippene. Høyre vil at vi skal stille krav om fornybare energikilder i nye, offentlige bygg og gjøre det lettere for innbyggerne å ta miljøvennlige valg, ved å forenkle søknadsprosessene og redusere gebyrene.

I fjor var det tørt og nærmest tomt i vannmagasinene til kraftverkene i Sør-Norge. Klimaet har allerede blitt mer uforutsigbart. Da er en miks av å satse på sol, vind og regn et gode i seg selv. Sol, regn og vind har gjennom historien også vært et gode for Grimstad. Vinden har brakt seilskuter til og fra havna, solen fortsetter å bringe turister til kommunen med flest soldager i året og gir vekst i åkrene, mens regnet også gir sårt tiltrengte kroner til kommunekassen gjennom eierskapet i Å energi.

Vi må også tenke klokt om hvordan vi fortsatt kan gjøre nytte av de samme fornybare naturressursene til å gi oss mer ren energi.

Av Gase Handeland, 4.-kandidat for Grimstad Høyre