Lesernes mening: Vindmøller og klima i valgkampen, ja takk.

I avisens leder torsdag 27.7 slår redaktøren fast at spørsmålet om vindkraft bør bli en valgkampsak. Det har vi i Venstre ingenting i mot. Da bør det bli i en større sammenheng der en drøfter vårt felles ansvar for den klimakrisen vi står midt oppe i, og hvordan vi kan bidra til å løse den. En debatt om vindmøller uten dette bakteppet er meningsløs.

Det perspektivet er dessverre helt fraværende både i den aktuelle lederen og i de øvrige leserinnlegg fra motstandere av vindkraft. Etter torsdagens leder etterlyser vi svar på følgende spørsmål både fra redaktøren, andre motstandere av vindkraft og de partiene som forholder seg tause.

Klimakrise og Grimstads ansvar

Er de enige med alle ledende forskningsmiljøer, FN, EU, regjering og storting at vi står midt i en menneskeskapt klimakrise?

Hvis svaret er ja på dette, mener de da at Norge og Grimstad har et ansvar for å oppfylle de internasjonale forpliktelsene vi har påtatt oss? Som vil bety store kutt i CO2 og omlegging til fornybar energi frem mot 2030?

Aktuelt: Det er aktuelt med vindkraft i indre deler Grimstad, nærmere bestemt Øvre Landvik. Bildet viser en 70 meter lang vinge transporteres opp svingete veier til Guleslettene vindpark like ved Florø. Foto: TORE MEEK NTB / NTB

Kraftunderskudd

I tillegg bør de svare på om de deler vurderingen til Statnett om at vi går mot et kraftunderskudd fra 2027, hvis det ikke handles nå? Hvilke konsekvenser vil det i tilfelle få for næringslivet?

Til slutt, i sin leder skriver redaktøren: – Vindkraft er ingen holdbar løsning på verken energikrise, naturkrise eller klimakrise, men kan snarere forverre dem alle.

Det er en påstand som fremstår som ren synsing. Det er, for å si det forsiktig, vanskelig å finne faglig dekning for, men hvilke andre alternativer vil redaktøren peke på som aktuelle i et 5-10 års perspektiv.

For Venstre er ikke ja eller nei til vindkraft det grunnleggende spørsmålet, men erkjennelsen av at vi står midt i en klima- og miljøkrise, og at vi er forpliktet til å handle.

Arnt Gunnar Tønnessen, Ordførerkandidat for Venstre

Øyvind Mikkelsen, Øystein Haga og Anne Midtlien fra Venstre