Det er knappe to uker til valgdagen 11. september. Er det noe liv i valgkampen her lokalt? For den som følger med, er svaret ja.

Motvind fra alle kanter

Ta for eksempel Arbeiderpartiet, som ble nest størst ved forrige kommunevalg i Grimstad. Bare slått av Høyre med ørliten margin. Ap har vært dømt nord og ned med god grunn. Regjeringen, med statsminister Støre i spissen og en aktivistisk LO-leder som en vesentlig premissleverandør, har lagt seg ut med folk kysten rundt, fra nord til sør.

Det har sørget for motvind fra alle kanter for lokale partifolk. Inkludert partiets ordførerkandidat i Grimstad, Marit Grefstad.

Snudde på Torskeholmen

Men ser vi på valgkampen her i Grimstad, har Grefstad og hennes partifeller fått dreis på sakene de kjører. De har truffet godt med snuoperasjonen fra ja til nei til boliger på Torskeholmen tidligere i vår. Den kom lovlig sent, men for motstanderne av en større utbygging på Torskeholmen var det kjærkomment. Dette er den mest konkrete konfliktsaken i valgkampen, og engasjementet fremstår sterkere hos dem som er imot enn for. Det kan vippe noen prosenter valgdagen.

En annen lokal konfliktsak gjelder vindkraft. Her går lokalpartiet i mot utbygging i Øvre Landvik. Dette står i motstrid til partiet sentralt som ivrer for vindkraft der de kan komme til. Nå senest i Finnmark der Støre og Vedum vil teppelegge Finnmark med vindturbiner for å flytte CO2-utslipp fra Melkøya til Europa.

Skole og helse

I tillegg har Ap og Marit Grefstad løftet kampen for økt grunnbemanning i skole, barnehage og helse. Dette kan ikke avfeies som et populistisk valgkamputspill, for det forslaget har partiet fremmet flere ganger i budsjettforhandlingene de siste årene.

Men både kostnader og inndekning virker luftig. Grefstad gambler på at kommunen får overskudd og at det blir «mulig å flytte på noen titalls millioner for å gjøre viktige grep med våre ansattes arbeidshverdag», som hun skriver i et leserinnlegg i Adressetidende.

Flausene i regjeringsbygget har gjort at lokale Ap-kandidater kjemper med ryggen mot veggen.

Det verste de kan gjøre, er å sitte stille i båten. Da synker de. Og det har den lokale Ap-ledelsen i Grimstad forstått.