Lesernes mening: Om økt grunnbemanning og fagre ord.

Høyre ved ordfører Beate Skretting tar til motmæle mot vår prioritering om økt grunnbemanning.

Nei, vår økte grunnbemanning utgjør ikke 90 % av kommunens primærtjenester, men en stor del.

Nei, Arbeiderpartiet skal ikke øke eiendomsskatten.

Økt grunnbemanning har vi prøvd på hvert år i budsjettbehandlingen i inneværende periode, men blitt stemt ned av posisjonen. Hvert år har Grimstad kommune likevel kommet ut med større overskudd ved årsoppgjøret. Det er med andre ord fullt mulig å flytte på noen titall millioner for å gjøre viktige grep med våre ansattes arbeidshverdag.

Ikke nok: Marit Grefstad (Ap) mener at økt grunnbemanning er en viktig del av å bedre ansattes arbeidshverdag. Her sammen med leder av Grimstad Ap, David Bergh Tharaldsen. Foto: Kjetil Karlsen

Ikke i tvil

Omtrent hver måned er noen av oss politikere på Administrasjonsutvalgsmøter hvor vi møter de hovedtillitsvalgte. Der blir vi gang på gang presentert klar tale om krevende arbeidsdager fra de ansattes representanter. Arbeiderpartiet er derfor ikke i tvil om at grunnbemanningen må økes.

Arbeiderpartiet går også til valg på trygghet og kvalitet i eldreomsorgen. Dette er fagre ord, men også sentrale verdier. Forskjellen er bare at for oss handler det om mer enn fine ord. Da må vi gjøre noe. Da må vi omfordele midler. Da må vi vise både evne og vilje til politisk ledelse.

Gjelder barn og ungdommer

Arbeiderpartiet vil øke grunnbemanningen både i barnehagene, skolene og de to nevnte områdene innen helse. Høyres svarinnlegg handler om eldreomsorg, men intet om de to andre områdene. Det er kanskje verdt å legge merke til?

For oss i Arbeiderpartiet er det ganske klart at skal vi nå våre mål for barnehager og skoler, må det være nok folk på jobb her også for å kunne møte behovene som er der. Da må det mer enn fagre ord til. Det er våre barn og ungdommer det gjelder.

Mener at den ikke gjenkjenner viktig sider

Skretting prøver å så tvil om Fafo-rapportens gyldighet fordi den ble utarbeidet under pandemien. Det kan være et poeng at det var en spesiell situasjon da.

Jeg vil likevel advare mot at en ikke gjenkjenner viktige sider fra vår kommunale situasjon i rapporten, og søker lærdom for videre arbeid. Her har vi ganske sikkert mye å lære. Det er også sannsynlig at en del av de samme mekanismene trår til i barnehagene og skolene.

Fafo-rapport

Jeg siterer for eksempel videre fra Fafo-rapport 2023:17, side 57:

«Lav grunnbemanning kan føre til høy slitasje på de ansatte. Slitasjen kan føre til både sykefravær og at ansatte slutter. Dette leder i sin tur til økt behov for vikarer og rekruttering av nye ansatte. Ganske mange ledere tar dette opp som et problem gjennom fritekstsvar i spørreundersøkelsen. Når lederne sier at grunnbemanningen er for lav, mener de at lønnsmidlene som er satt av til faste ansatte er for lave til å drive tjenestene».

Nettopp. Sånn ser vi det i Arbeiderpartiet også.

For Arbeiderpartiet, Marit Grefstad