– Dette vil ikke løse utfordringen med mangel på helsepersonell