Benestad ble tidligere i år fratatt retten til å praktisere som lege. Dette ble senere delvis omgjort av Statens helsepersonellnemnd.

Nå melder VG at Statens helsetilsyn har fattet et nytt vedtak med vilkår for Benestads legeautorisasjon.

I det nye vedtaket kreves det at Benestad må jobbe under veiledning av en godkjent spesialist i allmennmedisin. Veiledningen må ta sikte på kompetanseheving på følgende områder:

Journalføring, utredning og oppfølging av pasienter, meldeplikten i førerkortsaker og rekvirering av vanedannende legemidler.

Vil klage

Vedtaket stiller også krav til at Benestad må arbeide som underordnet lege i et arbeidstagerforhold i offentlig virksomhet. Virksomheten må ha en godkjent spesialist som overordnet lege, og Benestad får heller ikke rekvirere såkalte A- eller B-preparater. A-preparater er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparater er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Benestad varsler omkamp, og vil klage på vedtaket.

– Vedtaket viser at de vil ha meg av veien så fort som mulig. Jeg kommer til å klage på det, sier legen til VG.