Det er VG som skriver dette tirsdag ettermiddag. Mandag ble det kjent at Statens helsepersonellnemnd delvis omgjorde Helsetilsynets vedtak fra februar om å frata sexologiprofessoren og legen autorisasjonen. Tirsdag utdyper nemnda overfor VG hva som ligger i begrepet med «delvis omgjort».

Begrensning

– Det ligger en begrensning i autorisasjonen, opplyser kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård til VG.

– Det er et vilkår at hen jobber i en underordnet stilling i offentlighet virksomhet. Hen kan ikke være privatpraktiserende lege, sier hun videre.

– Dette oppkoket er tøv

Adressa snakker med Esben Esther Pirelli Benestad og kona Elsa Almås på telefon mens de er i Kroatia og prøver å nyte sommerferien der. De reagerer begge sterkt på tirsdagens nyhet.

– Dette oppkoket om at jeg skal få en underordnet stilling? Det er tøv. Det finnes ikke noen underordnede stillinger for 74 år gamle leger. Jeg har sterke følelser av at de er veldig påvirket av krefter som vil ha meg vekk. Jeg tror det heter konspirasjonsteorier. Og selv om det kanskje ikke heter akkurat konspirasjonsteorier, ligner det i hvert fall veldig, sier hen til Adressa.

– Dette er også veldig grovt. Den ene dagen får jeg den ene beskjeden, og mindre enn 24 timer etterpå så slår det rett tilbake, sier hen videre.

Kona Elsa Almås sier at denne saken har blitt til stor skade for Esben Esther, og at det slår som en knyttneve i magen.

Kan prøves rettslig

Vedtaket fra Statens helsepersonellnemnd er ikke endelig, og kan prøves rettslig om Esben Esther Pirelli Benestad ønsker det. Almås sier de nå vil lese papirene fra helsepersonellnemnda og at de også skal få advokatene deres til å jobbe med saken.

Må forholde seg til overordnet

Mandag skrev VG at Benestad med dette mister retten til å skrive ut legemidler i gruppe A og B, men kan gjøre dette i gruppe C. I den sistnevnte gruppa inngår også hormoner til kjønnsbekreftende behandling. Men tirsdag nyanserer Marit O. Øvregård også dette overfor avisen, og sier at Benestad også i disse tilfellene må forholde seg til en overordnet person.