– Åpen brannstasjon arrangeres i uke 38 over hele landet som en del av den nasjonale Brannvernuka. Tidspunktet er ikke tilfeldig – høsten markerer nemlig inngangen til en tid på året da antallet boligbranner vanligvis øker fordi vi bruker mer strøm og levende lys, forteller varabrannsjef og leder for forebyggende enhet ved Grimstad brann og redning, Eirik Evensen.

– Flere enn 350 brannstasjoner over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon i anledning den årlige Brannvernuka. I vårt distrikt åpner Grimstad brann og redning portene for store og små besøkende lørdag 23. september fra klokka 10.00 til 14.00. Åpen brannstasjon over hele landet er blitt en fantastisk fin tradisjon, og en viktig arena for å gi nyttig info om brannforebygging, legger han til.

Ladevett

Hovedfokus for Brannvernuka i år er ladevett og generell brannsikkerhet i hjemmet. På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir kunnskapsløype, muligheter for testing av brannsklange og se innsiden av en brannbil. Eltilsynet, Feiertjenesten og Norske kvinners Sanitetsforening vil være representert og kan gi gode råd og veiledning.

– Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre jevnlige brannøvelser. I hjemmet har vi ikke det samme kravet, til tross for at de fleste farlige branner oppstår der. Nettopp derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre ved branntilløp eller brann i hjemmet. Årlige øvelser der man bor, gjerne også oftere, vil bidra til at alle i husholdningen i større grad vet hva man skal gjøre om ulykken først er ute, påpeker Evensen.

Varabrannsjef: Eirik Evensen er leder av forebyggende enhet ved brannvesenet i Grimstad, som nå skal holde åpne dører lørdag. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Hold øvelse

– Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å prate om, og øve på, hva man skal gjøre om det begynner å brenne i boligen. Det behøver ikke være mer komplisert enn at dere avtaler en møteplass og hvem som skal gjøre hva. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser også håndterer de best, legger han til.

– Grimstad brann og redning håper mange tar turen lørdag, og er klare for storinnrykk på brannstasjonen, avslutter varabrannsjefen.

Brannvernuka er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If. Les mer om Brannvernuka på denne nettadressen.