Lesernes mening: Folkevalgte tar mobbing på alvor, og vi deltar i den debatten som faktisk kan gjøre noe med problemet: den politiske.

Jeg er uenig med nestleder i Partiet Sentrum Agder Øst, Saka Maljicaj, som i leserinnlegg her i Grimstad Adressetidende mener at fraværet av debatt i det offentlige rom fra de folkevalgte signaliserer tilfredshet utad. Selv om intensjonen kan være god, er det ingen mobbesaker som løses ved at politikere skriver leserinnlegg.

Maljicaj viser til at kommunens administrative ledelse innrømmer at man ikke er flinke nok til å løse mobbeproblemene. Det er en innrømmelse jeg mener administrasjonen fortjener ros for. Enda mer ros bør de få for at de faktisk forsøker å gjøre noe med problemet. I kommunestyret i morgen, tirsdag 7. november, skal forebyggende plan vedtas (sak 22/2023). Planens intensjon er god, men som alle vet er ikke en plan god uten at den følges opp med effektive tiltak.

Med riktige tiltak, som er grundig beskrevet i planen, vil denne både forebygge mobbing og vise vei for å ta hånd om mobbesaker når de oppstår. Tidlig innsats er nøkkelbegrep som går igjen. Det er her vi politikere har mulighet til å gjøre noe som flytter fokuset fra visjoner og over på resultater. Vi må legge til rette for at alle våre dyktige miljøarbeidere og lærere på skolene våre faktisk har reell mulighet til å følge planen i mobbesaker. Da blir både intensjonen, planen og resultatene gode.

Vi politikere må gjerne være mer på banen i den offentlige debatten i dette alvorlige temaet, men vi må først og fremst gjøre det som kan gi reelle resultater. Jeg er nemlig helt overbevist om at fagfolk i de rette stillingene får gjort mer mot mobbing enn politikere som skriver leserinnlegg.

Gunnar Edvard Gundersen,

kommunestyrerepresentant for KrF og nestleder i oppvekst- og utdanningsutvalget