Lesernes mening: Kommunestyre- og fylkestingsvalget nærmer seg med raske skritt. Det er åpnet opp for forhåndsstemming, som blant annet kan gjøres på rådhuset i Grimstad, men også flere andre steder i fylket.

Problemet er bare det at det er ørten partier, og her i utkanten av Grimstad har ikke partiene delt ut valgmateriale. Jeg har, med ett unntak, i hvert fall ikke fått noe. Verken program eller liste over hvem som stiller for de ulike partiene. Senterpartiet er det eneste partiet jeg har fått partiprogram og kandidatliste fra.

Forhåndsstemme: I perioden mellom 10. august og 8. september kan du stemme hvor som helst uavhengig av hvilken kommune du er folkeregistrert i. Dette kan du gjøre i blant annet kommunestyresalen i Grimstad rådhus. Foto: Ruben Njøtøy

Vil ta tid

Det vil virkelig ta tid når velgeren kommer til valglokalet 11. september, eller om vil forhåndsstemme. Når du kommer til rådhuset vil det ta tid å lese igjennom partiprogrammene og få oversikten over hvilke navn som står oppført, før en så bestemmer seg for hvilket ark en legger i urna.

Dette gjelder kommunevalget, men også fra fylket har det vært taust.

Den eneste muligheten blir da å legge alle lister ut på bordet, lukke øyene og bruke pekefingeren - så får en jo se hvilken liste jeg da havner på.

Jeg mener det er kritikkverdig at ikke partiene sørger for å få ut informasjon før forhåndsstemmingen tar til.

Dette blir virkelig et spennende valg, i hvert fall for meg som ikke har bestemt meg ennå.

Gunnar Arntsen