Lesernes mening: Torsdag 23. mars 2023 leser en i Grimstad Adressetidende at nå er Homborsundveien et steg nærmere oppgradering, nå er det fylket det står på.

Kommunens plansjef Hans Tveitereid mener at det kan spares inn mellom to og ti millioner kroner. Menes innsparingen med at det samtidig graves ned vann – og avløpsledning til det nye industriområdet på Omre samtidig, da er jeg enig at det kan bli innsparing og en fornuftig tanke, selv fra kommune og fylket.

Men mener politikerne og plansjefen innsparingen gjelder kun gang- og sykkelvei til Homborsund uten å oppgrader/utvide bilveien så to store biler, eller buss og personbil kan passere hverandre uten at den ene må i grøfta, og uten å heve Enge bru, da blir veien fortsatt en kjerrevei.

Homborsund: Gunnar Arntsen vil at både Agder fylkeskommune og Grimstad kommune gjør en helhetlig jobb med å gjøre veien trafikksikker. Foto: SVEIN PER HARDEBERG

Må bli standard på veien

Med den trafikken som daglig er til Homborsund, vil gang/sykkelvei være et pluss og en velkommen oppgradering, men veien er like trafikkfarlig fordi det kjøres ”grassat” fort på veien til Homborsund og veien inn til Hombor. Mange biler har vært i grøfta når de møter buss og lastebiler, og mindre ulykker vil det heller ikke bli dersom veien ikke utbedres.

Dette med både veien og gang/sykkelvei har vi som tidligere sagt blitt lovet helt fra Eide Skole ble bygget. Da ble det også påpekt en sikker vei for skoletransporten med buss var viktig, og etter det jeg nå forstår er det kun gang og sykkelvei som skal bygges, det er kjempebra, men det er ikke nok.

Grimstad kommune og fylket i Agder må prioritere en ordentlig og trafikksikker vei på alle plan.

Gunnar Arntsen

Hombor 16