Lesernes mening: Å rive bygg er å rive ned ressurser. Som samfunn vet vi at vi må gjøre det motsatte, altså å utnytte ressursene bedre i møte med ressursknappheten som kan oppstå i møte med klimakrisa. Derfor går Miljøpartiet De Grønne i Grimstad inn for å bevare og gjenbruke Fiskernes salgslag. Denne bygningen er en del av byens identitet og særpreg og utgjør en stor kulturhistorisk verdi.

Skadelig for klima

Når vi river et bygg, skaper man et behov for å bruke energi og materiale enda en gang for å bygge noe nytt. I tillegg skaper man en ny byggeplass med ny forurensning, støy, forstyrrelse i bybildet og uhyggelige omstendigheter for innbyggerne. Produksjonen av betong og sement er svært skadelig for klima og bør begrenses.

Bekymret: MDG ønsker ikke at Fiskernes salgslag skal rives. Foto: Martin Haugen

Representerer historie

MDG vil at alle andre tiltak, som renovering, isolering og oppussing, skal tas i bruk før man river et bygg. Det bidrar også til å bevare byens særpreg, med ulik arkitektur som representerer ulike perioder av byens historie.

De gangene man må rive og bygge nytt, bør man resirkulere materialer fra det gamle bygget. I tillegg må vi selvsagt stille krav til lav energibruk og helst en energistandard der man produserer mer strøm enn man bruker. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Marlene Imre, 1.kandidat til valglista til MDG

Eva Iselin Larsen, 2.kandidat

Gunn-Kristin Hermansen 3.kandidat