Lesernes mening: Grimstad Høyre løfter fram betydningen av frivillighetens innsats. Grimstad SV er enig i at det gjøres et flott arbeid både når det gjelder inkludering, og i det å bistå mennesker med ulike utfordringer. Frivillhetssentralen med lavterskeltilbud er viktig for å gi flest mulig mennesker en god hverdag.

Velferdsstatens ansvar

Det går likevel et skille mellom det som frivilligheten bør ta seg av og det som er velferdsstatens ansvar. Det er en fallitterklæring at det i rike Norge blir flere og flere som er avhengig av matutdeling og sliter med å få pengene til å strekke til i sine familier. Samtidig ser vi at frivilligheten gjør en innsats for at folk skal få dekket sine daglig behov.

Matkasser: Her er matkasser fra den frivillige ordningen til misjonskirken, Rasteplassen. Foto: Janicke Yttervik

SV mener at det først og fremst er folks inntekt, andre ytelser og stønader som må være tilstrekkelige til at folk kan kjøpe sin mat selv. SV har fått viktige gjennomslag i budsjett nasjonalt for økt minstepensjon og økt sosialhjelp. Økt bostøtte og økt barnetrygd hjelper på økonomien til mange. Dette er viktige tiltak men ikke nok.

Verdighet: Terje Gjøsæter (SV) syntes det er viktig at velferdsstaten skal ta vare på folks verdighet. Foto: GGrimstad SV

Ikke et veldedighetssamfunn

Det er uverdig å måtte be om mat. Derfor må trygdene og stønadene ytterligere opp. Vi vil ha en velferdsstat som tar vare på folks verdighet, ikke et veldedighetssamfunn som gjør folk avhengige av enkeltpersoners eller organisasjoners hjelp. Bergen SV har klart å øke satsene for sosialhjelp i kommunens budsjett. Det har ført til at mange flere klarer seg på egen hånd. Grimstad SV vil jobbe for det samme.

Kathrine Ivsett Johnsen og Terje Gjøsæter

3. og 4. kandidat for Grimstad SV