Lesernes mening: Høyre har i inneværende kommunestyreperiode vist at vi ser betydningen av den innsatsen som frivilligheten, lag og foreninger legger ned.

Vi har sammen med samarbeidspartiene FrP, KrF og Sp økt potten med aktivitetstilskudd og anleggsstøtte som deles ut til idrettslag.

I tillegg har vi økt potten som det kan søkes midler fra til «støtte for frivillige lag og foreningers arbeid for mennesker i en vanskelig livssituasjon».

Styrke: Ordfører Beate Skretting mener at å styrke frivilligheten er viktig for lokalsamfunnet. Foto: Helge N.Olsen

Samarbeidsavtale

Vi har også fått på plass en formell samarbeidsavtale mellom kommunen og Gatelaget til Jerv, samt bevilget midler til et fast årlig tilskudd til drift for å sørge for mer forutsigbarhet.

Gatelagene er nå borte fra statsbudsjettet igjen og er tilbake med å søke midler hvert år fra blant annet Helsedirektoratet, NAV og kriminalomsorgen.

Dette er mye mer uforutsigbart, og Høyre ønsker derfor at vi skal videreføre tilskuddet fra kommunen fremover.

Trekkes frem: Rasteplassen løftes frem i dette innlegget. På dette arkivbildet ser vi Brit Kleiva som pakker matposer. Foto: Pål Øymoen/arkivbilde

Behovene øker

Sammensenteret og Rasteplassen er to av flere organisasjoner som bistår mennesker med ulike utfordringer i Grimstad kommune. De siste årene har de opplevd at behovene øker, og kommunen ga før jul et bidrag til deres juletilstelninger med gaveutdeling og matutlevering.

Både enhet for psykisk helse og rus og NAV har godt samarbeid med blant annet Gatelaget, Sammensenteret og Rasteplassen, noe som er forsterket de siste årene.

Dette er viktig for å nå ut til flere, og vi i Høyre ønsker å jobbe for at slike samarbeid utvides.

Det var også flott å få vist dette frem til en imponert Erna Solberg forrige uke.

Lag: Listekandidat Astri Wilmann (H) vil spille på lag med frivilligheten. Foto: Helge N.Olsen

Sosialt og kulturelt møtested

Grimstad Frivilligsentral i regi av Grimstad kommune er et kontaktpunkt for frivillighet i kommunen, i tillegg til å tilrettelegge for aktiviteter og koordinere prosjekter.

Frivilligsentralen har de siste årene også vært som en dør inn til samfunnet for flyktninger og innvandrere som samskaper av nye møteplasser og kontaktpunkt for alle som ønsker å bidra eller delta på fritidsaktiviteter.

Målsetting med Frivilligsentralen er at den skal utvikles til et kraftsenter for frivillig virksomhet lokalt. Denne skal være et sosialt og kulturelt møtested som er åpent for alle.

Frivilligsentralen får et nasjonalt driftstilskudd som finansierer deler av driften, resten finansieres over kommunens budsjett. Det søkes også aktivt etter prosjektmidler, og i 2022 mottok Frivilligsentralen 1.225 millioner som gikk direkte tilbake til innbyggerne i Grimstad i form av aktiviteter.

Sørge for gode vilkår

Grimstad Høyre ønsker å utvide tilbudet på Frivilligsentralen slik at det også kan etableres flere aktiviteter rundt om i kommunen. Vi vil derfor jobbe for at Frivilligsentralen får økte ressurser.

Frivilligheten skaper aktiviteter med gode tilbud til dem som deltar og fine møteplasser for dem som er frivillige. Det er også mye folkehelse i frivillig arbeid gjennom lavterskeltilbud som blant annet Frivilligsentralen arrangerer. Dette er viktig for at vi skal ha en god kommune å bo og leve i for alle.

Lange tradisjoner

Frivilligheten i Grimstad står sterkt. Det er et bredt spekter av ulike lag, foreninger og organisasjoner som hver dag legger ned en betydelig innsats for å skape gode tilbud til våre innbyggere i alle aldre.

Frivillighet har lange tradisjoner i Norge og utgjør verdifulle tilbud i våre lokalsamfunn.

Derfor mener vi i Høyre det er viktig at kommunen spiller på lag med frivilligheten, og at vi sørger for at vilkårene for frivillig aktivitet er gode i vår kommune.

For Grimstad Høyre:

Beate Skretting, ordfører og ordførerkandidat

Astri Wilmann, listekandidat