– Det er registrert en økning på 13,9 prosent av elgpåkjørsler i 2022-2023. Faren for å kjøre på vilt som elg og hjort er særlig høy i grålysningen og skumringen. På høsten og om vinteren er det mange viltpåkjørsler. For høsten er tiden på året hvor elgfaren på veiene øker betraktelig, advarer forsikringsselskapet If.

– Mørketidsmånedene øker sannsynligheten for sammenstøt med elg, og det er også da flertallet av ulykker som involverer elg og annet hjortevilt skjer, skriver kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If, i en pressemelding, og viser til at det har vært mange elgpåkjørsler i Agder den siste tiden.

Mørketiden

Flertallet av kollisjoner med elg og annet hjortevilt skjer i mørketidsmånedene fra oktober til februar, viser beregninger fra forsikringsselskapet If.

I jaktåret 2022–2023 mistet 1662 elg, 851 hjort og 7272 rådyr livet etter kollisjoner på norske veier, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antallet elgpåkjørsler økte med 13,9 prosent fra jaktåret 2021–2021, mens økningen i rådyrpåkjørsler var 7 prosent. 16,2 prosent færre hjort ble påkjørt sammenlignet med forrige periode.

Farlig: I august fikk politiet flere ganger meldinger om elg på motorveien. Da rykker de sammen med viltettersøksgruppa i Grimstad ut for å se etter skogens konge i 100-sonen. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Følg med

– Noen råd til deg som er ute på veien: Følg med på skilting, kjør aktsomt, ha blikket høyt og beveg det fra side til side der det er ekstra høy risiko for å støte på elg, rådyr, hjort eller rein. Og, som alltid, tilpass farten etter forholdene, sier Clementz.

– Og husk at skiltene om elgfare gjerne er satt opp fordi det har vært mange elgpåkjørsler på strekningen. Når du ser skiltet om stor elgfare, bør du utvise ekstra stor aktsomhet, påpeker kommunikasjonssjefen.

Risikoen for å kjøre på elg og annet hjortevilt er aller størst i skumringen om kvelden og i grålysningen om morgenen.

Tapte: Dette rådyrer måtte bøte med livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på E18 ved Frivolldalen, på senvinteren. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Kraftig smell

– Når en personbil i høy hastighet treffer en elg på 200–300 kilo, er det snakk om et svært kraftig sammenstøt. Selv om nye biler blir sikrere og sikrere fysisk, er det vanskelig å beskytte seg mot en slik kollisjon. De fleste personskader etter sammenstøt med elg rammer hode, ansikt og nakke, opplyser Ifs mann.

Løper en elg ut i veien 20 meter foran deg i 80-sonen, har du bare ett sekund på å stoppe. De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på slik at bilsjåføren ikke har særlig mulighet til å bremse opp.

Ifølge Clementz er det stor fare for at sjåfør og passasjerer blir invalidisert for livet.

Omfattende: Selv en kollisjon med et rådyr, som her ved Grimstadporten ved en tidligere anledning, kan gi store skader på kjøretøy. Og fare for personskader. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Må varsles!

– Hvis du kolliderer med vilt må du kontakte politiet så de kan få satt i gang den lokale fallviltgruppen med å håndtere dyret som er påkjørt, enten det ligger nær bilen eller har stukket fra kollisjonsstedet med skader, understreker Sigmund Clementz i If.

Forsikringsselskapene er opptatt av at politi og lokal fallviltgruppe blir varslet. Ved skader som oppstår ved viltpåkjørsler har de fleste forsikringsselskaper redusert egenandel.

Du slipper også å få bonustap, forutsatt at du melder fra til politiet, som deretter kontakter aktuell fallviltgruppe.