Telefon
Sentralbord: 37 25 80 00

 

E-post
Nyhetstips: red@gat.no
Hilsener: hilsen@gat.no
Leserinnlegg: red@gat.no
Redaksjonen: red@gat.no
Kundeservice: kundeservice@gat.no
Distribusjon: distributor@agderposten.no
Annonser: annonser@gat.no