Usikkerhet: Koronakrisen har ført til mye usikkerhet. På bildet ser vi styreleder Petter Nordby, nestleder og ordstyrer på årsmøtet Carsten Jacobsen, samt daglig leder i Jerv, Trond Christoffersen. Foto: Anna Torp Kvasjord

Følger budsjettet tross korona-krisen

Jerv kommer ikke til å endre på årets budsjett til tross for at korona-situasjonen har skapt mye usikkerhet i klubben.

Koronaen satte en stopper for Jervs årsmøte i mars. Torsdag kveld ble møtet avholdt med et begrenset antall fremmøtte. Det var faktisk påmelding for å komme inn i år, som følge av smittevernhensynet man må ta i disse dager.

– Det er første gang så mange møter på årsmøtet i kortbukser, det må ikke bli en vane, sa styreleder Petter Nordby, til latter fra de fremmøtte, da han sparket i gang årsmøtet torsdag kveld.

Carsten Jacobsen tok over klubba, da han ble valgt til ordstyrer.

De ulike gruppenes årsberetninger ble kjapt gjennomgått, før de øvrige postene sto for tur.

Tjente godt på spillersalg

De store sportslige resultatene uteble for Jerv i 2019, i alle fall for A-laget, men klubben kunne gledelig vise til et svært positivt økonomisk resultat på årsmøtet denne kvelden. I fjor hadde klubben nemlig et årsresultat på 532.337 kroner. Det var over dobbelt så stort overskudd som det klubben hadde budsjettert med.

Klubben har likevel en negativ egenkapital de må kvitte seg med. Den er fremdeles på over 1,1 millioner kroner, selv om den var langt større ved utgangen av 2018 (1,7).

Jerv kuttet i 2019 i driftsutgiftene sine med over 1,2 millioner kroner. I rene lønnsutgifter kuttet de med nesten en million kroner. Nærmere to millioner kroner mer i reklame og sponsorinntekter gjorde at årsresultatet ble så bra som det gjorde, og også spillersalget av blant andre Kristoffer Tønnessen førte til at Jerv fikk det gode resultatet de fikk i 2019. I sakspapirene går det fram at salg av spiller ga klubben nærmere 1,1 million kroner i klubbkassa.

Ba klubben om å ta grep

På årsmøtet ble samme budsjett som Jerv hadde satt opp til det planlagte møtet i mars presentert. Det skapte reaksjoner, og Hans Tveitereid mente dette måtte gjøres om på.

– Summen av alle postene vil gi så store avvik, at jeg kan ikke skjønne at vi kan styre etter dette budsjettet. Når vi nå også vil øke spillerutgifter med to millioner, ja så mener jeg at man bør ta noen grep på årsmøtet, sa han. Han foreslo nytt budsjett og ekstraordinært årsmøte. Ved avstemming var det kun Tveitereid som stemte for forslaget sitt.

Nesten fullt: Det var påmelding til årsmøtet i år, og et begrenset antall plasser. Tre personer som var påmeldt møtte ikke opp. Foto: Anna Torp Kvasjord

Sesongen til A-laget har som kjent stått på vent på grunn av korona-situasjonen. I april, mai og juni skulle Jerv ha solgt billetter til i alt sju hjemmekamper, noe som ifølge klubbledelsen tilsvarer rundt 500.000 kroner i forventede inntekter. Nå har disse kampene fått eller får nye datoer, men det er ifølge Trond Christoffersen uvisst når, og om de får lov til å ta inn tilskuere på Levermyr, som følge av koronaviruset.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi planlegger etter de retningslinjer vi har, altså uten publikum, sier Trond Christoffersen. Han sier videre at det vil komme kompensasjonspakker, som vil sørge for at tapet av billettinntekter ikke vil bli så stort.

Da det var snakk om budsjett var også Knut Ugland frempå, og han ba Jerv ta grep tidlig om de så at man ikke klarte å holde budsjett.

– Hvis man ser at man ikke klarer å holde budsjett må man kanskje ta noen drastiske grep, det blir jo en spesiell sesong, sa han.

Trond Christoffersen og styreleder Petter Nordby kunne berolige de fremmøtte med at den økonomiske situasjonen til klubben ikke er så dyster som det man først kanskje kunne frykte da koronaen nærmest satte Norge på vent.

– Det er selvsagt mye usikkerhet. Vi vet ikke hvordan det blir med billettinntektene, man har usikkerhet når det kommer til sponsormarkedet, selv om det er mange positive holdninger der, så sitter en del og venter. Det har vært usikkerhet rundt treningsavgifter, usikkerhet om NM, vi vet jo enda ikke om NM avholdes, så ja, det er mye usikkerhet. Men i mangel av noe annet har vi valgt å beholde dette budsjettet, sa styrelederen.

– Entusiasmen er der, og nå har Norge våknet igjen. Flere av sponsorene har vært på vippen til å trekke seg, men så har de vippet i riktig retning. Det er bedring nå, og det ser bedre ut enn vi hadde fryktet. Vi må være klokere og smartere i alt vi driver med hele tiden. Vi må være forsiktige, men samtidig offensive innen de rammene vi har. Jeg syns det ser lovende ut, sa Trond Christoffersen.

Jubileumsåret står for tur

Noen av høydepunktene til klubben i 2019 var at de virkelig har fått sving på gatelaget sitt, som har blitt symbolet på Jervs samfunnsansvar, og samfunnsengasjement. Et annet høydepunkt har selvsagt vært at Jerv etablerte sitt eget E-sport-lag i 2019. De gjorde det så godt at Jerv faktisk kunne kalle seg seriemestere da året var omme.

Neste år fyller Jerv 100 år, et jubileum som skal markeres blant annet med en jubileumsbok. Det skal også opprettes en egen jubileumskomité som skal jobbe med hvordan klubben skal markere jubileet.

Styret: Dette er styret til Jerv det kommende året. Bak f.v. Eirik Berntsen, Terje Henriksen, Petter Nordby, Svein Roger Egge og Carsten Jacobsen. Foran f.v. Christian Stridsklev, Lars Erik Syse, Torleif Kleppe og Bjørg Eide. Ikke til stede da bildet ble tatt: Tore Fredvig Erichsen. Foto: Anna Torp Kvasjord

De som vil sitte i styret til Jerv i det vi går inn i jubileumsåret er: Petter Nordby (styreleder), Carsten Jacobsen (nestleder), Torleif Kleppe (økonomiansvarlig), Svein Roger Egge (barn og ungdomsgruppa), Eirik Berntsen (seniorgruppa).

Øvrige styremedlemmer er Bjørg Eide, Lars Erik Syse og Tore Fredvig Erichsen. Varaer er Terje Henriksen og Christian Stridsklev.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På årsmøtet fikk for øvrig Eirik Berntsen Jervs hederstegn, for sin innsats i klubben i en årrekke.

Også Trond Christoffersen høstet mange godord, for hvordan han har jobbet og stått på for klubben i den spesielle tiden som har vært i vinter og vår.

Jerv hadde ved utgangen av 2019 530 medlemmer, med stort og smått.

Hederstegn: Eirik Berntsen mottok Jervs hederstegn torsdag kveld. Foto: Anna Torp Kvasjord