Målfrid (16) fortsetter en lang landslagstradisjon

foto