- Man må hele tiden tenke på ulike scenarioer

foto