Har fått bud på flere spillere, og en forsvinner

foto