Imås-bokserne i aksjon på hjemmebane for første gang

foto