NM-vinner mener det er for små muligheter i Grimstad

foto