Express er den største brukeren av Fevikhallen, og nå vil de overta driften