Etterlyser bedre forhold for håndballguttene i Holvikahallen

foto