Etterlyser bedre forhold for håndballguttene i Holvikahallen