Ser mot VM: Har strevd med etterdønninger av korona

foto