- Veldig glad vi klarer å vinne når så mye står på spill