Ildsjelen gleder seg over dette arrangementet på hjemmebane

foto