"Arve kommer til å bli som en mentor for meg"

foto