– Ønsker å komme oss ut av pandemien og ta tilbake tirsdagene igjen