Aslak viste at han fortsatt kan treffe blink

foto