Kommunen har 25 utbyggingsprosjekter av idrettsanlegg – Express vil bygge ny turnhall