Har mistet et stort antall medlemmer under pandemien