– Det håndterte vi relativt dårlig, og er noe vi må se på