EM–trial i Tsjekkia er ferdig – nå står Grimstad for tur