Hjemmekamp: – Vi må sørge for at vi er så gode som vi kan være