Kåret til et av landets største talenter: Nå skal Petter utrette mirakler i Grimstad