Dette sier bygartneren om Levermyr-matta før den viktige kampen