Fylkesmannens dom er klar: flomlyssaken må behandles på nytt

foto