Folkeskikk og respekt blir en del av ny fritidsordning på Fevik