Imås-løper fikk råd og tips av Klæbo og Fossesholm