Eiendomsmegler MNEF Dajmi E. Birkedal oppfordrer alle på boligjakt til å sette seg inn i ulike eierformer.
Eiendomsmegler MNEF Dajmi E. Birkedal oppfordrer alle på boligjakt til å sette seg inn i ulike eierformer. Foto: Sørmegleren

Tips om eierformer for boligkjøpere

Hvordan boligen ser ut og hvor den ligger er viktig. Men undersøk også eierformen!

– Du bør kjenne til hva ulike eierformer innebærer av rettigheter og forpliktelser, påpeker Dajmi E. Birkedal, eiendomsmegler MNEF og leder for Sørmegleren i Grimstad. – Boligen kan være selveid, andelsleilighet, borettslagsleilighet eller obligasjonsleilighet. I følge Birkedal er de ulike måtene å organisere eierforhold på blitt likere. Derfor er det heller ikke så store prisforskjeller lenger. Likevel er det viktig å være klar over hva som skiller dem.

Selveierbolig

En selveierbolig er en leilighet, et rekkehus eller enebolig du eier alene. Du står fritt til å ta opp lån på den, leie ut eller pusse opp uten å spørre noen om det. Skal du bygge ut, må du imidlertid ha tillatelser fra naboer og det offentlige.

– Du må også ta alle utgifter selv, sier Birkedal. – Riktignok går mange selveiere sammen i velforeninger som tar seg av vedlikehold av omgivelsene. Hvis du har selveierleilighet, eier du en andel av et bolighus med tomt. Du må betale fellesutgifter som kommunale avgifter, lønn til vaktmester og kostnader knyttet til fellesarealer. Sjekk hva fellesutgiftene går ut på før du kjøper!

Ved kjøp av selveierbolig betaler du dokumentavgift, for tiden 2,5 prosent av kjøpesum. Unntak finnes, understreker Birkedal, og nevner overføring til ektefelle eller arv som eksempler.

– Borettslags- og aksjeleiligheter er derimot fritatt fra dokumentavgiften, tilføyer hun.

Andelsbolig, aksjeleilighet og obligasjonsleilighet

Kjøper du andelsbolig, kjøper du retten til å bo i en bestemt boenhet, mens et borettslag eier eiendommen.

– Andelsboliger har fellesutgifter og ofte forkjøpsrett. Borettslagets medlemmer har gjerne førsterett, deretter medlemmer i et boligbyggelag, sier Birkedal. Kjøper du aksjeleilighet, kjøper du en aksje med leierett til boligen. Det er ingen dokumentavgift på aksjeleiligheter, og som regel selges de for markedspris. Det kan være knyttet særlige betingelser og fellesgjeld til en aksjeleilighet. Obligasjonsleilighet innebærer leierett til bolig mot at du gir eieren et obligasjonslån.

– Du har ingen eierrettigheter, forteller Birkedal, – men inntil obligasjonen er tilbakebetalt, sikrer husleieloven deg rettigheter utover vanlige leieforhold. Igjen gjelder universalregelen om å sjekke alle opplysninger grundig. Og mas på megleren om ting du ikke skjønner!

{{facts}}

Innholdet i denne artikkelen er ikke lagd av Grimstad Adressetidendes redaksjon, men av Grimstad Adressetidendes annonseavdeling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Grimstad Adressetidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på gat.no er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post: annonser@gat.no