Bør oppheves: Finansminister Slagsvold Vedum mener den nasjonale skjenkestoppen bør oppheves denne uken. Foto: Kjetil Karlsen

Vil oppheve den nasjonale skjenkestoppen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil oppheve den nasjonale skjenkestoppen denne uken, med mindre det dukker opp noen tunge faglige råd som fraråder det.

Han varsler, i følge Dagbladet, at kommunene må få selv få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sier Vedum (Sp) til Dagbladet.

Vedum vil ikke forskuttere hva regjeringen vil legge fram, men sier det jobbes med en modell der kommunene har innflytelse over tiltak, inkludert skjenkestopp.

– Alle ser at skjenkestopp er vanskelig, men i det brede lag tror jeg det er forståelse for at det var nødvendig. Men så må vi heller ikke opprettholde det lenger enn nødvendig. Normalen og målet må jo være at samfunnet er åpent, også restauranter og barer, sier han.