Ikke feriehus: Siri Hoff og SV vil ha liv i husene i Grimstad hele året, ikke bare om sommeren. Foto: Arkivfoto

Bekymret over tomme leiligheter og hus

Kommunestyremedlem Siri Hoff og SV er bekymret for at stadig flere leiligheter og hus står tomme om vinteren, og at de kun blir brukt som ferieleiligheter. Nå ønsker SV ha en debatt om dette i kommunestyret.

Dette går fram av en interpellasjon, eller en forespørsel, Siri Hoff (SV) har sendt til ordfører Beate Skretting (H). Der går det fram at partiet er bekymret for hva som skjer med bomiljøene i Grimstad etter at boplikten forsvant fra kommunen.

– Har ingen oversikt i dag

Hun viser blant annet til at kommunen i dag ikke har noen reell oversikt over behovet for boliger og leiligheter til befolkningen.

– Grimstad kommune har i dag ingen oversikt over hva manglende boplikt har ført til og hvilken innvirkning det har på behov for nye boliger. Det vi derimot vet noe om, er at etter at boplikten ble opphevet, blir nye boliger og leiligheter lagt ut med tekst om at det ikke er boplikt, skriver hun blant annet i interpellasjonen.

Ferieleiligheter: Siri Hoff og SV mener det har blitt flere leiligheter som bare brukes som ferieleiligheter i Grimstad, blant annet her på Biodden. Nå vil de ha en oversikt over dette. Foto: Camilla Hovstø

– Utarmer bomiljøer

– Situasjonen nå er at trenden med å ha et krypinn eller en liten ferieidyll på Fevik, i sentrum, i Hasseldalen og i Homborsund, gjør at det store deler av året er i ferd med å utarme bomiljøer om vinteren. I den gamle bebyggelsen på Biodden er for eksempel 17 hus sommerhus og av dem er det kun fem som er arvet. Altså er 12 hus i dette lille området blitt solgt til dette etter at boplikten forsvant. Dette vet vi via andre kanaler enn gjennom kommunes register, som ikke finnes, skriver hun videre i spørsmålet.

– Presset på fortetting er stort, men på hvilket grunnlag vil vi fortette? Og for hvem? spør hun videre.

Vil ha en helhetlig oversikt

Hun mener også at levende bomiljøer skapes ved at det bor folk i husene hele året.

– Med store prosjekter på gang, og stort press, trenger vi å få bedre styring og ikke bare se enkeltprosjekter hver for seg. Grimstad SV ber derfor ordføreren om å ta et initiativ til at Grimstad får en oversikt over hvor mange boenheter som har blitt ferieboliger der det ikke bor fastboende. I etterkant ber SV om en helhetlig oversikt over behov for nye boliger/ leiligheter sett opp med virkningene av manglende boplikt, med debatt i kommunestyret med vekt på hva, hvor, hvorfor og for hvem, skriver hun i interpellasjonen.

Hun håper at saken kommer opp i det førstkommende kommunestyret 27. oktober.