Statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (t.h.) besøkte Grimstad og Bua. Ordfører Kjetil Glimsdal (t.v.) håper Grimstad kan bli en forsøkskommune for et nytt Fritidskort for barn og unge. Her med fagleder for Jobbsentralen Tor-Erik Austenaa og Anita Aabel, rådgiver kulturtjenesten.
Statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (t.h.) besøkte Grimstad og Bua. Ordfører Kjetil Glimsdal (t.v.) håper Grimstad kan bli en forsøkskommune for et nytt Fritidskort for barn og unge. Her med fagleder for Jobbsentralen Tor-Erik Austenaa og Anita Aabel, rådgiver kulturtjenesten.

Vil bli forsøkskommune for Fritidskortet

Kjetil Glimsdal og KrF vil jobbe for at Grimstad blir en forsøkskommune for et fritidskort for barn og unge, med en verdi på flere tusen kroner.

Barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) besøkte Grimstad lørdag før valget.

Han ville gjerne se hvilke tiltak kommunen har brukt penger på etter at det ble bevilget midler til å bekjempe barnefattigdom.

Ropstad fikk dermed omvisning i den flotte utlånssentralen, BUA, i Sorenskrivergården.

Nytt, gratis fritidsutstyr

Bua står for Barn, unge og aktivitet. Her kan alle som vil registrere seg og låne tipp topp tur- og fritidsutstyr helt gratis.

Bua her i byen startet opp i februar i år, og ble bare etter noen måneder kåret til årets nykommer i Bua-systemet. Hittil er det 90 Buer spredt over hele landet.

Ropstad ble imponert over arbeidet som gjøres i Bua i Grimstad og alt det flotte utstyret man kan låne her.
Ropstad ble imponert over arbeidet som gjøres i Bua i Grimstad og alt det flotte utstyret man kan låne her.

Fritidskort på flere tusen kroner

Ordfører Kjetil Glimsdal sa at Grimstad ønsker å bli en forsøkskommune for et fritidskort for barn og unge mellom 6 og 18 år. Dette var noe KrF fikk gjennom i regjeringsplattformen, Granavolderklæringen.

Ideen med fritidskortet har KrF fått fra Island, der barn og unge mellom seks og 18 år i Reykjavik hvert år får utdelt det såkalte Frístundakortet. Kortet med en verdi på 3500 (norske) kroner kan brukes til å kjøpe fritidsaktiviteter innen idrett, musikk eller kunst, skriver Aftenposten.

I Norge har landsmøtet til KrF vedtatt et minimum på 2000 kroner per barn per år, skriver VG.

– Jeg leste at det i statsbudsjettet vil bli lagt inn 60 millioner for å øke antall forsøkskommuner. Tidligere har det vært to heldige forsøkskommuner, men det skal økes til 15–20. Dette er en kjempemulighet for Grimstad, sier Glimsdal.

Han sier KrF i Grimstad vil søke om, og arbeide hardt for, at Grimstad blir med som forsøkskommune.

– Fritidskortet bidrar til å utjevne forskjeller og hindre at barn og unge faller utenfor. Deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å være en del av «gjengen» og bli inkludert i lokalsamfunnet, sier han.

Kjell Ingolf Ropstad sa det er viktig at også kommuner bevilger midler til Fritidskortet, og på den måten vil stå sterkere i konkurransen om å bli en forsøkskommune.

Kommunen fikk 370.000 kroner til opplevelser for barn og unge i Grimstad. Utlånssentralen i Grimstad fikk 220.000 kroner av staten til å utvikle tilbudet sitt i år.

– Vi håper dette skal bli en låneordning på lik linje med biblioteksordningen i landet etter hvert. Vi trenger mer forutsigbarhet når det gjelder statlig støtte og har et sterkt ønske om å få støtte over flere år om gangen. Det er en sårbar gruppe vi jobber med, sier Anita Aabel, rådgiver i Kulturtjenesten og en av dem som står bak tiltaket her i byen.

Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) peker på en ting som er viktig med dette tilbudet.

– Det er at det er for alle, ikke bare for lavinntektsfamilier eller en spesiell gruppe. Jeg har selv lånt flotte truger her. på den måten blir det ikke stigmatiserende, men et kjempetilbud alle kan benytte seg av, sier Glimsdal.

Ellers var Ropstad imponert av arbeidet med Bua i Grimstad. Han pekte blant annet på miljøaspektet ved en slik ordning, der en kan låne utstyr fremfor å hele tiden kjøpe nytt.

Jobbsentralen har vært en viktig samarbeidspartner i oppstarten av Bua og har påtatt seg å drifte den i oppstartsfasen.

Avdelingsleder for Jobbsentralen Tor-Erik Austenaa synes det er givende å se hvor mye glede det gir å kunne komme hit og låne flott trenings- og fritidsutstyr

camilla@gat.no